SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Les variables de text d'una pÓgina sˇn variables de tipus cadena que es creen al text d'una pÓgina (el que normalment s'edita), i es poden oferir automÓticament per a ser incloses a altres pÓgines.

Definiciˇ de Variables de Text d'una PÓgina

Hi ha tres modes per a definir Variables de Text d'una PÓgina automÓticament:

  • useu una llista de definicions - la sintaxis normal de les llistes de definicions crea una variable de text
Exemple de llista de definicions:
:Nom: Definiciˇ del nom
"{$:Nom}"
Nom
Definiciˇ del nom

"Definiciˇ del nom"

Aš˛ crea una nova variable a la qual podem accedir amb {$:Nom} (esdevenint: "Definiciˇ del nom") a la pÓgina.
  • useu ˙nicament el carÓcter de dos punts (:) com a separador al text
Exemple de separaciˇ amb els dos punts:
Correu: meu@exemple.com

"{$:Correu}"

Correu: meu@exemple.com

"meu@exemple.com"

Aš˛ crea la variable {$:Corre} (esdevenint: "meu@exemple.com") a la pÓgina.
  • amb el format d'una directiva oculta - etiquetes de PmWiki que no es renderitzen a la pÓgina, per˛ creen la variable
Exemple de directiva:
(:Pais: Pa´sos Catalans:)
"{$:Pais}"

"Pa´sos Catalans"

Aš˛ crea la variable {$:Pais} (esdevenint: "Pa´sos Catalans") a la pÓgina.

Nota: Es desencoratja l'˙s de carÓcters fora de l'alfabet ASCII, per tant, no s'han d'usar caracters accentuats, la ce trencada, etc.

┌s

┌s a la mateixa pÓgina

Quan esteu a la mateixa pÓgina, podeu accedir a les variables de text mitjanšant el format {$:Var} (mostrat a dalt).

┌s a les capšaleres i els peus de pÓgina: referŔncies especials

Si voleu que una pÓgina del tipus GroupHeader, GroupFooter, SideBar, etc. accedeixi a una variable de text de la pÓgina principal, heu d'incloure una informaciˇ de referŔncia especial. Per a referir-vos explÝcitament a la variable de text de la pÓgina que s'estÓ mostrant afegiu un asterisc a l'etiqueta de la variable de text: {*$:Correu} a la pÓgina GroupFooter o GroupHeader.

Exemple
{*$:Ciutat}

Per a incloure una variable de text de la capšalera o del peu de pÓgina vegeu mÚs abaix l'˙s des d'altres pÓgines.

Les referŔncies especials tambÚ es poden aplicar a les variables de pÓgina? i les plantilles per a llistats de pÓgines?.

┌s des d'altres pÓgines

Si voleu extreure les dades d'un altra pÓgina, useu el format {Grup/NomPagina$:Var}.

Exemple:
Poble: Alcoi
(:Llac:L'estany pudent:)
:Muntanya:Penyagolosa

->"{PmWikiCa/PageTextVariables$:Poble}"
->"{{$FullName}$:Llac}"
->"{PmWikiCa/PageTextVariables$:Muntanya}"

Poble: Alcoi

Muntanya
Penyagolosa
"Alcoi"
"L'estany pudent"
"Penyagolosa"

┌s des de pÓgines incloses

Les variables de text d'una pÓgina mai s'inclouen des de la pÓgina font. Vegeu dalt l'˙s des d'altres pÓgines per a fer referŔncia a les variables de text d'altres pÓgines.

┌s amb llistats de pÓgines

Els Llistats de pÓgines tambÚ poden accedir a les variables de text:

Exemple:
(:pagelist group=PmWikiCa order=$:Summary count=6 fmt=#singleline:)

I per a crear nous formats de llistats (com els que hi ha documentats a Site.Page List Templates, Page Lists, Page List Templates?, Page Variables?. Deseu-los a Site.Local Templates?).

Els Llistats de pÓgines tambÚ poden usar variables de text d'una pÓgina per a seleccionar les pÓgines:

Exemple:
(:pagelist group=PmWiki $:Ciutat=Paris count=8 fmt=#singleline order=-name:)
llista les pÓgines que tenen definida la variable '$:Ciutat' a 'Paris'.
Exemple: seleccions m˙ltiples amb espais
(:pagelist group=PmWiki $:Ciutat="Addis Ababa,Paris" order=-$:Version count=8 fmt=#singleline:)
totes les seleccions s'han d'envoltar de 'cometes'.
  • Quan s'usen les variables de text per a la selecciˇ o ordenaciˇ de pÓgines, no cal ficar les claus ({,}) al voltant del nom de la variable. Les claus provoquen la substituciˇ abans que s'avalu´ l'ordre per a generar el llistat de pÓgines.

Provar si la variable estÓ definida o no

=-la variable de text estÓ definida (no Ús buida), p.ex. (:pagelist $:Var=- :)
=-?*la variable de text no estÓ definida (Ús buida), i.e. cap carÓcter seguit de 0 o mÚs carÓcters, p.ex. (:pagelist $:Var=-?* :)
=*mostra totes les pÓgines, sense importar la variable de text (lent)
=-*no mostres cap pÓgina, sense importar la variable de text (lent)

Consell : (:if ! equal "{$:PTV}" "":) comprovarÓ si PTV Ús buida/no-definida o no.

Exemple: PÓgines que no tenen definit un resum (summary)
(:pagelist group=PmWikiCa $:Summary=-?* count=6  fmt=#singleline:)

┌s de les variables de text a les plantilles

Mostra les pÓgines per la variable de text Audience.

Exemple:
>>comment<<
[[#byaudience]]
(:if ! equal '{=$:Audience}' '{<$:Audience}':)
-<'''{=$:Audience}''':  
(:ifend:)
[[{=$Name}]]
[[#byaudienceend]]
>><<
(:pagelist group=PmWikiCa count=10 fmt=#byaudience order=-$:Audience:)

{=$:Audience}:

{=$Name}?

lectores (intermedi) :

AccessKeys

autores (intermedi) :

Passwords Categories InterMap GroupHeaders TableDirectives Uploads IncludeOtherPages

autores (bÓsic, avanšat) :

WikiStyles

autores (bÓsic) :

Tables

┌s de variables de text amb ConditionalMarkup

Les variables de text d'una pÓgina s'assignaran/avaluaran abans que s'avalui cap sentŔncia condicional. Aix˛ vol dir que no es pot declarar un variable de text a dintre d'una condiciˇ if...else; i tambÚ que una variable tindrÓ un valor tot i haver estat definida dintre d'una sentŔncia condicional (:if false:)....(:if:).

┌s - des de dintre de codi (nomÚs per a desenvolupadors)

La funciˇ estÓndard PageVar($pagename,$varname) pot tornar variables de text d'una pÓgina, per˛ recordeu incloure els dos punts i el sÝmbol de dolar aixÝ:

$var=PageVar($pagename,'$:City')

Funciona llegint totes les variables (de text) que troba a una pÓgina (a $PCache) i tornant la que s'ha demanat.Traducciˇ de PmWiki.PageTextVariables - PÓgina original a PmWikiCa.PageTextVariables - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on October 14, 2011, at 08:53 AM